Politica de anulare

§ 7 Politica de anulare

În calitate de consumator, în conformitate cu sensul articolului § 13 BGB, adică de cumpărător care face o achiziție în scopuri care nu sunt în mod predominant nici comerciale și nici nu servesc unei activități profesionale independente, aveți dreptul de revocare în conformitate cu următoarele prevederi.

 

Dreptul de revocare

aveți dreptul de a revoca acest contract în termen de paisprezece zile fără nici un motiv. Perioada de revocare de paisprezece zile se socotește din momentul în care dumneavoastră sau o terță parte desemnată de dumneavoastră, alta decât transportatorul a intrat în posesia bunurilor. În scopul exercitării acestui drept trebuie să ne trimiteți o notificare adresată companiei

 

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
RO - 547176 Budiu Mic
Tel.: +40 365 730 763
Fax: +40 365 730 764
Email: office@weicon.com

prin care să ne informați, utilizând oricare din mijloacele legale de comunicare (de exemplu scrisoare, fax sau email trimis prin poștă) despre decizia dumneavoastră de a vă retrage din acest contract. Puteți utiliza formularul atașat de retur care însă nu este obligatoriu. Pentru a vă putea încadra în perioada de revocare este suficient să trimiteți notificarea referitoare la exercitarea dreptului de revocare înainte de încheierea perioadei de revocare.

 

Consecințele revocării

În cazul în care doriți să revocați acest contract vă vom rambursa toate sumele primite din partea dumneavoastră, inclusiv cheltuielile de livrare către dumneavoastră (cu excepția costurilor adiționale rezultate din alegerea unei alte metode de livrare decât cea standard oferită de noi) imediat și nu mai târziu de paisprezece zile de la data la care am primit notificarea de revocare a acestui contract. Pentru rambursare vom utiliza același mod de plată pe care l-ați utilizat în cadrul tranzacției originale, cu excepția cazului în care se stabilește altfel cu dumneavoastră; nu veți suporta în nici un caz cheltuielile aferente rambursării. Ne păstrăm dreptul de a refuza rambursarea banilor până în momentul în care produsele ne sunt returnate sau până când puteți furniza dovada returului, depinde care din aceste două situații se întâmplă mai repede.

Aveți obligația de a ne returna produsele direct nouă sau unei companii desemnate de noi fără întârziere și în orice caz înainte de expirarea perioadei de paisprezece zile socotită cel târziu de la data notificării referitoare la anularea acestui contract. Această perioadă se consideră respectată atunci când veți fi returnat produsele înainte de expirarea acestei perioade de paisprezece zile. Costurile returului vor cădea în sarcina dumneavoastră. De asemenea va trebui să suportați cheltuielile ocazionate de diminuarea valorii produselor în cazul în care această diminuare se datorează manipulării produselor care nu este necesară pentru testarea condițiilor, proprietăților și funcționalității acestora.

 

Model formular de retur

În cazul în care doriți anularea contractului vă rugăm să completați acest formular și să ni-l returnați.

 

Către

Firma:  WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
RO - 547176 Budiu Mic
Tel.: +40 365 730 763
Fax: +40 365 730 764
Email: office@weicon.com

 

Prin prezenta eu (*)  revoc contractul încheiat de mine (*) referitor la achiziționarea următoarelor produse (*):

 

Comandate la date de   (*)

primite la data de (*)

Numele consumatorului :

Adresa consumatorului:

Semnătura consumatorului of  (numai în cazul comunicării pe format hârtie)

Data

(*) A se completa cu formele aplicabile

Sfârșitul politicii de anulare

 

(1) Dreptul de revocare nu există

în cazul livrării unor produse care nu sunt prefabricate și pentru producerea cărora este decisivă o selecție individuală efectuată de consumator sau care au fost în mod evident personalizate pentru a răspunde unor nevoi specifice ale consumatorului (de ex. scule cu design specific), în cazul livrării unor produse sigilate al căror retur nu este posibil din motive de protecția sănătății sau de igienă, dacă sigiliul a fost înlăturat după livrare sau în cazul livrării unor înregistrări de sunet sau imagine sau a unui software în pachet sigilat și sigiliul a fost înlăturat după livrare.

(2) Avem rugămintea să evitați deteriorarea și contaminarea. Dacă este posibil, vă rugăm să returnați produsele în ambalajul original incluzând toate accesoriile și toate componentele ambalajului. Dacă este necesar utilizați un ambalaj exterior suplimentar. În cazul în care nu mai aveți ambalajul original avem rugămintea să utilizați un ambalaj adecvat care să ofere produsului o protecție suficientă împotriva deteriorării din timpul transportului pentru a evita reclamațiile sau pagubele ce decurg din ambalarea defectuoasă.

(3) A se nota faptul că modalitățile menționate în paragraful precedent 2 nu constituie o condiție necesară pentru exercitarea efectivă a dreptului de revocare. 

Produse vizualizate