Termeni și condiții

 pentru achiziția de produse din magazinul Online WEICON

 

§ 1 Scop și furnizor

(1) Acești termeni și condiții se vor aplica tuturor comenzilor plasate de consumatori prin intermediul magazinului Online al WEICON Romania SRL

(2) Gama de produse oferite în magazinul nostru Online este destinată exclusiv consumatorilor care au împlinit vârsta de 18 ani. 

(3) Expedierile, serviciile și ofertele noastre sunt bazate în exclusivitate pe Termenii și condițiile generale de vânzări.

(4) Limba contractului este exclusiv limba română.

 

§ 2 Încheierea contractului

(1) Prezentarea și afișarea produselor în magazinul online nu reprezintă o ofertă obligatorie în sensul încheierii unui contract de vânzare. Aceasta este, mai degrabă, o invitație fără caracter obligatoriu de a comanda produsele din magazinul online.

(2) În momentul în care dați clic pe butonul "Comandă și plătește acum"  transmiteți o acceptare de ofertă care va avea drept efect obligativitatea achiziției  ( art. 1196 din Codul Civil).

(3) După recepționarea ofertei de achiziție, veți primi un email generat automat prin care confirmăm primirea comenzii dumneavoastră (confirmare de recepție). Această confirmare de recepție nu constituie însă o acceptare a ofertei dumneavoastră de cumpărare. Prin aceasta nu s-a încheiat încă un contract. 

(4) Se consideră încheiat un contract de cumpărare produse numai în momentul în care declarăm în mod expres acceptarea ofertei de achiziție sau atunci când expediem bunurile către dumneavoastră- fără a exista în acest caz o declarație specifică de acceptare.

 

§ Articolul 3 Prețuri

Prețurile menționate pe site includ taxa pe valoare adăugată conform reglementărilor precum și alte elemente ce compun prețul, dar nu includ costurile de transport aferente.

 

§ 4 Termeni de plată; impliciți

(1) Plata poate fi efectuată fie prin

card de credit sau
Paypal
(2) În cazul în care alegeți metoda de plată "plată în avans", vă vom transmite datele noastre bancare în confirmarea de comandă.

Contravaloarea facturii trebuie transferată în contul nostru în termen de zece zile de la primirea confirmării de comandă.

(3) Atunci când plătiți cu card de credit, prețul de achiziție va fi rezervat pe cardul dumneavoastră de credit în momentul comenzii ("Autorizare"). Debitarea efectivă a contului dumneavoastră de credit va avea loc numai în momentul în care produsele vă sunt expediate.

(4) In cazul plății prin debit direct este posibil să revină în sarcina dumneavoastră cheltuielile ocazionate de o plată returnată ulterioare tranzacției de plată datorate fondurilor insuficiente sau unor detalii bancare incorecte furnizate de dumneavoastră.

(5) Î n cazul în care rămâneți dator cu o plată veți putea fi obligat să plătiți dobânda legală în vigoare de 5 puncte procentuale peste rata de bază a dobânzii. Pentru fiecare înștiințare de plată care vă va fi trimisă după aplicarea acestei dobânzi vi se va factura  o taxă de înștiințare de cel puțin 5 euro, cu excepția cazului în care puteți dovedi că paguba a fost mai mică.

§ 5 Compensare  / Dreptul de retenție

(1)  Veți avea dreptul la compensare în cazul în care reclamația dumneavoastră a fost stabilită prin hotărâre judecătorească sau dacă noi alegem să o acceptăm.

(2) Vă puteți exercita dreptul de retenție numai dacă reclamația dumneavoastră se bazează pe aceeași relație contractuală.

§ 6  Livrarea produselor; Retenția proprietății

(1) Dacă nu a fost agreat  în alt fel, produsele vor fi expediate de la depozitul nostru la adresa furnizată de dumneavoastră.

(2) Produsele rămân în posesia noastră până ce prețul de achiziție a fost achitat integral.

§ 8 Deteriorarea produselor în tranzit

(1) În cazul în care recepționați produse care au fost evident deteriorate în timpul transportului avem rugămintea să comunicați imediat acest lucru transportatorului și să ne contactați și pe noi cât mai curând posibil.

(2) Chiar dacă nu depuneți o plângere și nu ne contactați, dreptul dumneavoastră la garanția legală nu va fi afectat. Cu toate acestea ne puteți ajuta să facem noi o reclamație la transportator sau la asiguratorul transportatorului. 

 

§ 9 Garanții

(1) Dacă nu este cumva altfel menționat, garanția intră sub incidența prevederilor legale referitoare la acesta din Codul Civil (art. 1707 si urm. din Cod Civil).

(2) Perioada la care este limitată garanția pentru produsele utilizate este – spre deosebire de prevederile în domeniu- de un an de zile. Această limitare nu se aplică în cazul reclamațiilor care se referă la pagube ce au avut efecte asupra vieții, corpului sau sănătății și nici în cazul celor care rezultă din încălcarea obligațiilor contractuale materiale, a căror îndeplinire este esențială pentru derularea corectă a contractului și pe a cărui ducere la bun sfârșit se poate baza partenerul contractual în mod regulat, precum nici în cazul reclamațiilor depuse în urma altor pagube care au la bază încălcarea intenționată sau din neglijență a datoriei utilizatorului sau a reprezentanților săi delegați.

(3) In toate celelalte cazuri se vor aplica prevederile în vigoare referitoare la garanție.

 

§ 10 Răspunderea

(1) Răspunderea nelimitată: putem fi trași la răspundere fără limitare în cazul relei-credințe sau neglijenței grave în conformitate cu Legea referitoare la răspunderea pentru produse. Pentru neglijență ușoară vom putea fi ținuți responsabili în cazul unor pagube care au avut efecte asupra vieții, corpului sau sănătății persoanelor.         

(2) In toate celelalte cazuri răspunderea va fi limitată astfel: în situația unor neglijențe minore vom putea fi ținuți responsabili numai dacă prin aceasta se încalcă prevederi esențiale ale contractului de îndeplinirea cărora depinde îndeplinirea acestuia și a căror respectare este în mod obișnuit esențială. Răspunderea pentru neglijență ușoară este limitată la valoarea pagubelor ce pot fi prevăzute în momentul încheierii contractului, și anume a căror apariție poate fi așteptată în mod obișnuit. Această limitare a răspunderii se aplică și în favoarea reprezentanților noștri delegați.

 

§ 11 Jurisdicție. Legea aplicabilă

(2) Relatiile contractuale dintre parti vor fi guvernate de legea română. Litigiile care nu vor putea fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi înaintate spre soluționare instanțelor competente.

 

§ 12 Prevederi finale

(1) În situația în care una sau mai multe dintre prevederile acestor Termeni și condiții generale este sau devine invalidă niciuna din celelalte prevederi nu va fi afectată.

 

Produse vizualizate