Transport gratuit pentru toate comenzile plasate prin magazinul nostru online cu valoare mai mare de 99 RON + TVA!

Confidențialitate


I. Numele și adresa persoanei responsabile

Persoana responsabilă în ceea ce privește Regulamentul de bază privind protecția datelor și alte legi naționale privind protecția datelor din statele membre, precum și alte reglementări privind protecția datelor este:

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1

RO - 547176 Budiu Mic

Phone: +40 365 730 763

E-mail: office@weicon.com

Website: www.weicon.ro

III. Informații generale privind prelucrarea datelor

1. domeniul prelucrării datelor cu caracter personal

În principiu, prelucrăm datele cu caracter personal numai în măsura în care acestea servesc bunei funcționări a site-ului nostru, conținutului acestuia și serviciilor pe care le oferim. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate numai cu acordul utilizatorului sau în acele cazuri în care consimțământul prealabil nu poate fi obținut din motive de ordin faptic numai în măsura în care prelucrarea datelor este permisă de reglementările legale.

2. bază legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

În măsura în care obținem acordul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, baza legală o constituie art. 6 alin. 1 lit.a din Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor, in continuare GDPR).

Atunci când prelucrează date cu caracter personal necesare pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, baza legală o constituie articolul 6 alineatul (1) lit. b al GDPR. Acest lucru este valabil și pentru operațiunile de procesare necesare pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor precontractuale.

În măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale care se referă la compania noastră, baza legală o constituie art 6 alin. 1 lit. c din GDPR. Dacă prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al companiei noastre sau al unei terțe părți și dacă interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate nu depășesc interesul anterior, art. 6 alin. 1 lit. f GDPR servește ca bază legală pentru prelucrare.

3. ștergerea și durata de stocare a datelor

Datele personale ale persoanei în cauză vor fi șterse sau blocate imediat ce scopul stocării nu va mai fi aplicabil. În plus, datele pot fi stocate în cazul în care acest lucru este solicitat de legiuitorul european sau național în reglementările, legile sau alte prevederi ale Uniunii Europene la care este supusă persoana în cauză. De asemenea, datele sunt blocate sau șterse atunci când expiră o perioadă de stocare prescrisă de standardele menționate mai sus, cu excepția cazului în care este necesară continuarea stocării datelor în scopul încheierii sau îndeplinirii unui contract.

IV Furnizarea site-ului web și crearea fișierelor de jurnal

1. descrierea și domeniul prelucrării datelor

Ori de câte ori vizitați site-ul nostru web, sistemul nostru colectează automat date și informații din sistemul informatic al computerului apelant.

Următoarele date sunt colectate:

1.1 Tip și versiune de browser

1.2. sistemul de operare utilizat

1.3 Furnizor de servicii Internet al utilizatorului

1.4. adresa IP

1.5 Data și ora de acces

1.6. site-uri web de pe care sistemul utilizatorului ajunge pe pagina inferioară de Internet

1.7 Site-uri web accesate de sistemul utilizatorului prin intermediul site-ului nostru web

Datele sunt de asemenea stocate în fișierele jurnal ale sistemului nostru. Acestea nu sunt afectate de adresele IP ale utilizatorului sau de alte date care permit atribuirea datelor unui utilizator. Aceste date nu sunt stocate împreună cu alte date ale utilizatorilor.

2. bază legală pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor jurnal este art. 6 alin. 1 lit. f GDPR.

3. scopul prelucrării datelor

Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a permite rularea site-ului web pe computerul utilizatorului. În acest scop, adresa IP a utilizatorului trebuie să rămână stocată pe toată durata sesiunii.

Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a permite rularea site-ului web pe computerul utilizatorului. În acest scop, adresa IP a utilizatorului trebuie să rămână stocată pe toată durata sesiunii.

4. durata stocării

Datele vor fi șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru ducerea la îndeplinire a scopului în care au fost colectate. Astfel, în cazul culegerii de date pentru furnizarea site-ului, acest lucru se întâmplă la încheierea sesiunii respective.

Datele vor fi șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru ducerea la îndeplinire a scopului în care au fost colectate. Astfel, în cazul culegerii de date pentru furnizarea site-ului, acest lucru se întâmplă la încheierea sesiunii respective.

5. posibilitatea de obiecție și eliminare

Colectarea datelor pentru furnizarea site-ului web și stocarea datelor în fișierele jurnal este obligatorie pentru funcționarea site-ului. Prin urmare, nu există nicio posibilitate de obiecțiune din partea utilizatorului.

V Utilizarea cookie-urilor

1. descrierea și domeniul prelucrării datelor

Site-ul nostru web folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate în browser-ul de internet sau de către browser-ul de internet pe sistemul informatic al utilizatorului. Dacă un utilizator accesează un site web, un modul cookie poate fi stocat pe sistemul de operare al utilizatorului. Acest cookie conține un șir caracteristic de caractere care permite browser-ului să fie identificat în mod unic atunci când site-ul este accesat din nou.

Folosim cookie-uri pentru a face site-ul nostru web mai ușor de utilizat. Unele elemente ale site-ului nostru web necesită identificarea browser-ului chiar și după o schimbare de pagină. Acestea sunt, de exemplu, datele de acces pentru zonele închise ale site-ului nostru web care necesită logare.

De asemenea, folosim cookie-uri pe site-ul nostru web care ne permit să analizăm comportamentul de navigare al utilizatorilor. La apelarea site-ului nostru, utilizatorul este informat despre utilizarea corespunzătoare și se obține consimțământul său pentru prelucrarea datelor cu caracter personal utilizate în acest context. În acest context, se face referire și la această politică de confidențialitate.

2. baza legală pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este art. 6 alin. 1 lit. a și art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR.

3. scopul prelucrării datelor

Scopul utilizării cookie-urilor necesare din punct de vedere tehnic este de a simplifica utilizarea site-urilor web pentru utilizatori. Fără utilizarea cookie-urilor, nu pot fi oferite toate funcțiile. Datele colectate de cookie-urile inutile din punct de vedere tehnic sunt utilizate pentru a îmbunătăți calitatea site-ului și a conținutului nostru. Acest lucru ne permite să aflăm cum este utilizat site-ul și să optimizăm în permanență oferta noastră.

Aceste scopuri includ, de asemenea, interesul nostru legitim pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR

4. durata stocării, posibilitatea obiecției și eliminarea

Cookie-urile sunt stocate pe computerul utilizatorului și sunt transmise de către utilizator pe site-ul nostru. Prin urmare, utilizatorii au, de asemenea, control deplin asupra utilizării cookie-urilor. Modificând setările din browserul de internet, utilizatorii pot dezactiva sau restricționa transmiterea cookie-urilor. Cookie-urile deja stocate pot fi șterse în orice moment. Acest lucru se poate face și automat. În cazul în care cookie-urile site-ului nostru web sunt dezactivate, este posibil să nu fie posibilă utilizarea tuturor funcțiilor site-ului.

Transmiterea cookie-urilor flash nu poate fi prevenită prin setările browserului, ci prin schimbarea setărilor flash player-ului

VI Newsletter- transmiterea de buletine informative

1. descrierea și domeniul prelucrării datelor

Pe site-ul nostru web aveți posibilitatea să vă abonați la un newsletter gratuit. La înregistrare, ne sunt transmise datele de la masca de intrare cuprinzând cel puțin următoarele informații:

1.1. forma de adresare

1.2. Numele

1.3 Compania

1.4. codul poștal

1.5. orașul

1.6. țara

1.7. adresa de email

În momentul trimiterii mesajului, sunt stocate și următoarele date:

1.8 adresa IP a utilizatorului

1.9 Data și ora înregistrării

Pentru prelucrare, este obținut consimțământul utilizatorului în timpul procesului de înregistrare și se face referire la această declarație de protecție a datelor, care conține și textul consimțământului specific de mai jos.

În legătură cu prelucrarea datelor pentru trimiterea de buletine informative (newsletter) , datele nu vor fi transmise terților. Datele vor fi utilizate exclusiv pentru trimiterea buletinului informativ.

2. baza legală pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal după abonarea la newsletter este art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR.

3. scopul prelucrării datelor

Colectarea datelor utilizatorului servește în scopul transmiterii newsletter-ului. Celelalte date cu caracter personal prelucrate în timpul procesului de trimitere servesc la prevenirea utilizării incorecte a formularului de contact și la asigurarea securității sistemelor noastre de tehnologie informațională.

4. urata stocării

Datele vor fi șterse imediat ce nu mai servesc scopului pentru care au fost colectate. Prin urmare, adresa de e-mail a utilizatorului este stocată atât timp cât abonamentul la newsletter este activ.

5. posibilitatea obiecției și eliminarea

Abonamentul la newsletter poate fi anulat de către utilizatorul în cauză în orice moment. În acest scop, există un link corespunzător în fiecare newsletter.

Acest lucru permite, de asemenea, revocarea consimțământului de a stoca datele personale colectate în timpul procesului de înregistrare.

VII Formular de contact și e-mail

1. descrierea și domeniul prelucrării datelor

Dacă pe site-ul nostru există formulare de contact care pot fi utilizate pentru contact electronic și un utilizator profită de această posibilitate, datele introduse în masca de intrare ne vor fi transmise și stocate. Aceste date depind de obicei de forma selectată:

1.1. Nume

1.2. Prenume

1.3 Forma de adresare

1.4. companie

1.5. cod poștal

1.6. loc

1.7. adresă

1.8. telefon

1.9. fax

1.10. adresa de email

La momentul trimiterii mesajului, sunt stocate și următoarele date:

1.11. Adresa IP a utilizatorului

1.12. Data și ora înregistrării

Pentru prelucrare, este obținut consimțământul utilizatorului în timpul procesului de înregistrare și se face referire la această declarație de protecție a datelor, care conține și textul consimțământului specific de mai jos.

Pentru prelucrare, este obținut consimțământul utilizatorului în timpul procesului de înregistrare și se face referire la această declarație de protecție a datelor, care conține și textul consimțământului specific de mai jos.

În acest context, datele nu vor fi transmise terților. Datele vor fi utilizate exclusiv pentru procesarea conversației.

2. bază legală pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit. a GDPR dacă utilizatorul și-a dat acordul.

Baza legală pentru prelucrarea datelor transmise în cursul trimiterii unui e-mail este art. 6 alin. 1 lit. f GDPR. Dacă contactul prin e-mail are ca scop încheierea unui contract, baza legală suplimentară pentru prelucrare este art. 6 alin. 1 lit. b GDPR.

3. scopul prelucrării datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal ne servește doar pentru stabilirea contactului. În cazul contactării prin e-mail, acesta justifică și interesul legitim necesar pentru prelucrarea datelor.

Celelalte date cu caracter personal prelucrate în timpul procesului de trimitere servesc la prevenirea utilizării incorecte a formularului de contact și la asigurarea securității sistemelor noastre de tehnologie informațională.

4. durata stocării

Datele vor fi șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate lor. Pentru datele personale din masca de intrare a formularului de contact și pentru cele trimise prin e-mail, acesta este cazul când conversația respectivă cu utilizatorul s-a încheiat. Conversația se încheie atunci când se poate deduce din context faptul că acea chestiune a fost clarificată în cele din urmă.

Datele cu caracter personal colectate suplimentar în timpul procesului de trimitere vor fi șterse după o perioadă de cel mult șapte zile.

5. posibilitatea obiecției și eliminarea

Utilizatorul are posibilitatea de a revoca oricând consimțământul său pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă utilizatorul ne contactează prin e-mail, se poate opune în orice moment la stocarea datelor sale personale. În acest caz, conversația nu poate fi continuată.

Revocarea consimțământului și obiecția la stocare poate fi făcută verbal, în scris sau prin e-mail.

Toate datele personale stocate în cursul contactului vor fi șterse în acest caz.

VIII Analiza Web prin Google Analytics

1. domeniul prelucrării datelor personale

Folosim Google Analytics pe site-ul nostru web pentru a analiza comportamentul de navigare al utilizatorilor noștri. Programul software setează un cookie pe computerul utilizatorului (pentru cookie-uri vezi mai sus). Dacă sunt apelate pagini individuale ale site-ului nostru web, sunt stocate următoarele date:

1.1 Doi byte ai adresei IP a sistemului de apel al utilizatorului

1.2 Site-ul accesat

1.3 Site-ul de pe care utilizatorul a accesat site-ul accesat (referința)

1.4 Sub-paginile accesate de pe site-ul accesat

1.5 Timpul petrecut pe site-ul web

1.6 Frecvența accesării site-ului

Google folosește cookie-uri. Informațiile generate de cookie despre utilizarea site-ului de către utilizator sunt de obicei transferate către un server Google din SUA și stocate acolo. Google este certificat conform Acordului-scut de confidențialitate prin care oferă garanția de a respecta legislația europeană privind protecția datelor. Folosim Google Analytics doar cu anonimizare IP activată. Aceasta înseamnă că adresa IP a utilizatorilor este scurtată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care sunt semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European. Adresa IP transmisă de browserul utilizatorului nu este contopită cu alte date Google. Utilizatorii pot preveni stocarea cookie-urilor prin ajustarea software-ului browserului în consecință; utilizatorii pot, de asemenea, să prevină colectarea datelor generate de cookie și legate de utilizarea lor a ofertei online de către Google și procesarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea plug-inului pentru browser disponibil sub următorul link. Mai multe informații despre utilizarea datelor de către Google, setările și opțiunile de obiecțiune pot fi găsite pe site-urile referitoare la Utilizarea Datelor Google de către Google în scopul utilizării site-urilor web sau a aplicațiilor partenerilor noștri, referitoare la utilizarea datelor în scopuri publicitare și la posibilitatea de gestionare a informațiilor pe care Google le folosește pentru a vă arăta reclame. Google va folosi aceste informații în numele nostru pentru a evalua utilizarea site-ului nostru de către utilizatori, pentru a realiza rapoarte cu privire la activitățile din acest site și pentru a ne oferi servicii suplimentare legate de utilizarea acestui site și a internetului. Datele procesate pot fi utilizate pentru a crea profiluri pseudonime de utilizator ale utilizatorilor.

2. bază legală pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR.

3. scopul prelucrării datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor ne permite să analizăm comportamentul de navigare al utilizatorilor noștri. Evaluând datele obținute, suntem capabili să compilăm informații despre utilizarea componentelor individuale ale site-ului nostru web. Acest lucru ne ajută să îmbunătățim constant site-ul nostru web și ușurința în utilizare.

4. durata stocării

Sesiunile și campaniile se încheie după o anumită perioadă de timp. În mod implicit, sesiunile se încheie după 30 de minute de inactivitate și campaniile se încheie după șase luni. Termenul maxim pentru campanii este de doi ani. Utilizatorii pot găsi mai multe informații despre termenii de utilizare și protecția datelor la „https://www.google.com/analytics/terms/de.html” sau la „https://policies.google.com/”.

5. posibilitatea obiecției și eliminarea

Cookie-urile sunt stocate pe computerul utilizatorului și sunt transmise de către utilizator pe site-ul nostru. Prin urmare, utilizatorii au, de asemenea, control deplin asupra utilizării cookie-urilor. Modificând setările din browser-ul lor de internet, aceștia pot dezactiva sau restricționa transmiterea cookie-urilor. Cookie-urile deja stocate pot fi șterse în orice moment. Acest lucru se poate face și automat. În cazul în care cookie-urile site-ului nostru web sunt dezactivate, este posibil să nu fie posibilă utilizarea tuturor funcțiilor site-ului.

Utilizatorii pot, de asemenea, să prevină colectarea datelor generate de cookie și legate de utilizarea site-ului (inclusiv adresa IP) către Google și procesarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea acestui add-on.

Renunțarea la cookie-uri servește la prevenire colectării viitoare a datelor utilizatorilor atunci când vizitează acest site web. Pentru a împiedica Universal Analytics să colecteze date pe mai multe dispozitive, utilizatorii trebuie să renunțe la cookie-uri pe toate sistemele utilizate.

IX Analiza web prin Google Firebase

1. domeniul prelucrării datelor personale

Folosim Google Firebase în aplicația noastră. Firebase face parte din platforma Google Cloud și oferă următoarele servicii pe lângă o bază de date:

1.1 Google Firebase

Firebase Analytics permite analiza utilizării ofertei noastre. Aceasta înseamnă că informațiile despre utilizarea aplicației noastre sunt colectate și transmise către Google și stocate acolo. Google folosește ID-ul dispozitivului final în acest scop. Google va folosi aceste informații pentru a evalua utilizarea aplicației noastre și pentru a ne oferi servicii suplimentare legate de utilizarea aplicațiilor.

1.2 raportarea Crash Firebase

Raportarea Crash Firebase servește la stabilitatea și îmbunătățirea aplicației.

Sunt colectate informații despre dispozitivul folosit și modul de utilizare al aplicației noastre (de exemplu, ora de timp, când a fost pornită aplicația și când a avut loc blocarea/eroarea), ceea ce ne permite să diagnosticăm și să rezolvăm problemele.

1.3 mesageria Cloud Firebase

Serviciul de mesagerie Firebase Cloud este utilizat pentru a transmite mesaje de tip push sau așa-numitele notificări în aplicație (mesaje care sunt afișate doar în cadrul aplicației). Dispozitivului mobil i se atribuie o referință push pseudonimizată, care servește ca țintă pentru mesajele push sau notificările din aplicație.

Informațiile generate de cookie despre utilizarea site-ului de către utilizator sunt de obicei transferate către un server Google din SUA și stocate acolo. Google este certificat conform Acordului-scut de confidențialitate prin care oferă garanția de a respecta legislația europeană privind protecția datelor. Mai multe informații despre utilizarea datelor de către Google, setările și opțiunile de obiecțiune pot fi găsite pe site-urile referitoare la Utilizarea Datelor Google de către Google în scopul utilizării site-urilor web sau a aplicațiilor partenerilor noștri, referitoare la utilizarea datelor în scopuri publicitare și la posibilitatea de gestionare a informațiilor pe care Google le folosește pentru a vă arăta reclame. Google va folosi aceste informații în numele nostru pentru a evalua utilizarea site-ului nostru de către utilizatori, pentru a realiza rapoarte cu privire la activitățile din acest site și pentru a ne oferi servicii suplimentare legate de utilizarea acestui site și a internetului. Datele procesate pot fi utilizate pentru a crea profiluri pseudonime de utilizator ale utilizatorilor.

2. bază legală pentru prelucrarea datelor personale

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este art. 6 alin. 1 lit. a GDPR.

3. scopul prelucrării datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor ne permite să analizăm comportamentul de navigare al utilizatorilor noștri. Evaluând datele obținute, suntem capabili să compilăm informații despre utilizarea componentelor individuale ale aplicației noastre. Acest lucru ne ajută să îmbunătățim constant aplicația noastră și ușurința în utilizare.

4. durata stocării

Ședințele se încheie după o anumită perioadă de timp. Utilizatorii pot găsi mai multe informații despre condițiile de utilizare și protecția datelor la „https://www.google.com/analytics/terms/de.html” sau la „https://policies.google.com/”.

5. posibilitatea obiecției și eliminarea

Utilizarea ID-ului poate fi restricționată în setările dispozitivului. Mesajele de tip push pot fi dezactivate și reactivate oricând în setările dispozitivului mobil.

X Fonturi Google

1. descrierea și domeniul prelucrării datelor personale

Site-ul nostru folosește fonturi web furnizate de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda („Google”) pentru afișarea uniformă a fonturilor. Când este accesată o pagină, browser-ul vizitatorului pe site-ul web încarcă fonturile Web necesare în memoria cache a browser-ului, pentru a afișa corect textele și fonturile. Google este listat în Acordul-scut privind protecția confidențialității, care asigură în prezent respectarea legislației europene privind protecția datelor. În acest scop, browser-ul utilizat de vizitatorul site-ului trebuie să se conecteze la serverele Google. Acest lucru informează Google că adresa IP folosită a fost utilizată pentru a accesa site-ul nostru web.

2. bază legală pentru prelucrarea datelor personale

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal folosind cookie-uri este art. 6 alin. 1 f. GDPR și art. 6 alin. 1 lit. a GDPR.

3. scopul prelucrării datelor

Fonturile Web Google sunt utilizate în interesul unei prezentări uniforme și atractive a ofertelor noastre online. Aceste scopuri includ, de asemenea, interesul nostru legitim pentru prelucrarea datelor în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f GDPR.

4. durata stocării

Conform informațiilor proprii, datele de jurnal colectate de Google sunt anonimizate prin ștergerea unei părți din adresa IP și a informațiilor despre cookie, după 9 și 18 luni, respectiv. Utilizatorii pot găsi informații suplimentare aici.

5. posibilitatea obiecției și eliminarea

Dacă utilizatorii nu acceptă transmiterea datelor lor către Google în contextul utilizării fonturilor Google, există posibilitatea dezactivării complete a serviciului web Google prin dezactivarea folosirii cookie-urilor în browser. Utilizatorii pot găsi mai multe informații despre fonturile web Google aici și în Politica de confidențialitate Google.

XI Google Maps

1. Descrierea și domeniul prelucării datelor personale

Pe site-ul nostru web folosim Google Maps (API) de la Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda („Google”). Google Maps este un serviciu web pentru afișarea hărților interactive (terestre) ce prezintă vizual informații geografice. Utilizând acest serviciu, utilizatorii pot, de exemplu, să vadă locația noastră sau cea a partenerilor noștri și pot să ne găsească mai ușor.

Deja atunci când apelați acele subpagini în care este integrată harta Google Maps, informații despre utilizarea site-ului nostru web (cum ar fi adresa IP) sunt transmise serverelor Google din SUA și sunt stocate acolo. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă Google furnizează un cont de utilizator prin care utilizatorii sunt conectați sau dacă nu există niciun cont de utilizator. Dacă utilizatorii sunt conectați la Google, datele lor vor fi alocate direct în contul lor. Dacă utilizatorii nu doresc ca profilul lor să fie asociat cu Google, trebuie să se deconecteze înainte de a activa butonul. Google stochează datele (chiar și pentru utilizatorii care nu sunt conectați) ca profiluri de utilizator și le evaluează.

2. bază legală pentru prelucrarea datelor personale

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor este art. 6 alin. 1 lit. f GDPR.

3. scopul prelucrării datelor

Scopul nostru este de a integra o hartă dinamică în prezența noastră pe internet. Aceste obiective includ, de asemenea, interesul nostru legitim pentru prelucrarea datelor în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f GDPR.

4. durata stocării

Conform informațiilor proprii, datele de jurnal colectate de Google sunt anonimizate prin ștergerea unei părți din adresa IP și a informațiilor despre cookie, după 9 și 18 luni, respectiv. Utilizatorii pot găsi informații suplimentare aici.

5. posibilitatea obiecției și eliminarea

Dacă utilizatorii nu sunt de acord cu transmiterea datelor lor către Google în scopul utilizării Google Maps, există posibilitatea de a dezactiva complet serviciul web Google Maps prin oprirea aplicației JavaScript din browser. Google Maps și, prin urmare, afișarea hărții pe acest site nu pot fi utilizate în acest caz.

XII Furnizorul de servicii de plată Google Pay

1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

Puteți finaliza procesul de plată cu serviciul de plată online Google Pay. Cu Google Pay puteți face plăți online către terți. Google Pay este operat în Europa de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. În cazul în care Google Pay este selectat ca metodă de plată, datele necesare pentru procesul de plată sunt transmise automat către Google Pay. Acest lucru implică în mod obișnuit următoarele date:

1,1. Nume

1,2. Adresa

1,3. Compania

1,4. Adresa de e-mail

1,5. Număr de telefon

1,6. Adresa IP

1,7. Informații de plată

Datele transmise către Google Pay pot fi transmise de Google Pay agențiilor de raportare a creditelor. Scopul acestei transmisii este de a verifica identitatea și ratingul de credit. Google Pay poate, de asemenea, să partajeze datele dvs. cu terțe părți în măsura în care este necesar pentru a îndeplini obligațiile contractuale sau pentru a prelucra datele în numele Google Pay. Puteți găsi notificarea de confidențialitate a Google Pay la https://payments.google.com/legaldocument?family=0.privacynotice&hl=en.

Statele Unite ale Americii sunt clasificate ca fiind o țară al cărei nivel de protecție a datelor nu corespunde standardelor din Uniunea Europeană. De asemenea, nu există nicio decizie de echivalare a Comisiei UE care să evalueze nivelul de protecție a datelor din SUA ca fiind adecvat. Există, în special, riscul ca datele să fie prelucrate de autoritățile americane în scopuri de control și monitorizare, iar dumneavoastră să nu dispuneți de căi de atac adecvate.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este art. 6 alin. 1 lit. a, art. 6 alin. 1 lit. b și art. 49 alin. 1 a din Regulamentul general al UE privind protecția datelor (GDPR).

3. Scopul prelucrării datelor

Scopul acestei prelucrări de date este de a finaliza tranzacția de plată cu serviciul de plată online Google Pay.

4. Durata de stocare, posibilitatea de obiecție și de ștergere

Cookie-urile sunt stocate pe computerul utilizatorului și transmise de către utilizator către Google Pay. Prin urmare, utilizatorii au control deplin asupra utilizării modulelor cookie. Prin modificarea setărilor din browserul lor de internet, utilizatorii pot dezactiva sau restricționa transmiterea de module cookie. Cookie-urile care au fost deja salvate pot fi șterse în orice moment. Acest lucru se poate face și în mod automat. În cazul în care cookie-urile pentru Google Pay sunt dezactivate, este posibil să nu mai fie posibilă utilizarea deplină a tuturor funcțiilor site-ului web.

XIII Furnizorul de servicii de plată Apple Pay

1. Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

Puteți finaliza procesul de plată cu serviciul de plată online Apple Pay. Cu Apple Pay puteți efectua plăți online către terți. Apple Pay este operat în Europa de Apple Distribution International Ltd, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republica Irlanda. În cazul în care Apple Pay este selectat ca metodă de plată, datele necesare pentru procesul de plată sunt transmise automat către Apple Pay. Acest lucru implică în mod regulat următoarele date:

1,1. Nume

1,2. Adresa

1,3. Compania

1,4. Adresa de e-mail

1,5. Număr de telefon

1,6. Adresa IP

1,7. Informații de plată

Datele transmise către Apple Pay pot fi transmise de Apple Pay către agențiile de raportare a creditelor. Scopul acestei transmisii este de a verifica identitatea și ratingul de credit. Apple Pay poate, de asemenea, să partajeze datele dumneavoastră cu terțe părți în măsura în care este necesar pentru a îndeplini obligațiile contractuale sau pentru a prelucra datele în numele Apple Pay. Puteți găsi politica de confidențialitate a Apple Pay la https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/.

Statele Unite ale Americii sunt clasificate ca fiind o țară al cărei nivel de protecție a datelor nu corespunde standardelor din Uniunea Europeană. De asemenea, nu există nicio decizie de echivalare a Comisiei UE care să evalueze nivelul de protecție a datelor din SUA ca fiind adecvat. Există, în special, riscul ca datele să fie prelucrate de autoritățile americane în scopuri de control și monitorizare, iar dumneavoastră să nu dispuneți de căi de atac adecvate.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

3. Scopul prelucrării datelor

Scopul acestei prelucrări de date este de a finaliza tranzacția de plată cu serviciul de plată online Apply Pay.

4. Durata de stocare, posibilitatea de obiecție și de ștergere

Cookie-urile sunt stocate pe computerul utilizatorului și sunt transmise de către utilizator către Apple Pay. Prin urmare, utilizatorii au control deplin asupra utilizării modulelor cookie. Prin modificarea setărilor din browserul lor de internet, utilizatorii pot dezactiva sau restricționa transmiterea de module cookie. Cookie-urile care au fost deja salvate pot fi șterse în orice moment. Acest lucru se poate face și în mod automat. În cazul în care cookie-urile pentru Apple Pay sunt dezactivate, este posibil să nu mai fie posibilă utilizarea deplină a tuturor funcțiilor site-ului web.

XIV Rularea aplicației

1. Descrierea și domeniul prelucării datelor personale

Când utilizați aplicația noastră, sistemul nostru colectează automat date. Următoarele date sunt colectate:

1.1 tipul și versiunea browser-ului

1.2. sistemul de operare utilizat

1.3 furnizorul de servicii Internet al utilizatorului

1.4. adresa IP și portul

1.5 Data și ora de acces

1.6 IMEI, UDID, IMSI, adresa MAC și MSISDN, IDFA, numele smartphone-ului în funcție de smartphone

1.7 Numele utilizatorului

1.8. site-uri web sau aplicații de pe care sistemul utilizatorului accesează pagina inferioară de Internet

1.9. site-uri web sau aplicații accesate de sistemul utilizatorului prin intermediul site-ului nostru web

Datele sunt de asemenea stocate în fișierele jurnal ale sistemului nostru. Acestea nu sunt afectate de adresele IP ale utilizatorului sau de alte date care permit atribuirea datelor unui utilizator. Aceste date nu sunt stocate împreună cu alte date ale utilizatorilor.

2. bază legală pentru prelucrarea datelor personale

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este art. 6 alin. 1 lit. a și art. 6 alin. 1 lit. f GDPR.

3. scopul prelucrării datelor

Stocarea de către sistem este necesară pentru a permite livrarea aplicației pe dispozitivul final al utilizatorului. În acest scop, adresa IP a utilizatorului trebuie să rămână stocată pe toată durata sesiunii.

Stocarea în fișierele jurnal se face pentru a asigura funcționalitatea site-ului web. În plus, datele sunt utilizate pentru a optimiza site-ul web și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre de tehnologie informațională. În acest context nu are loc o evaluare a datelor în scopuri de marketing.

Aceste scopuri includ și interesul nostru legitim pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f GDPR.

4. durata stocării

Datele vor fi șterse de îndată ce nu vor mai fi necesare pentru rularea aplicației. În cazul culegerii de date pentru furnizarea site-ului, acesta este cazul când se încheie sesiunea respectivă.

În cazul datelor stocate în fișierele jurnal, acesta este cazul cel târziu după șapte zile. Depozitarea peste această perioadă este posibilă. În acest caz, adresele IP ale utilizatorilor sunt șterse sau îndepărtate, astfel încât nu mai este posibilă atribuirea clientului apelat.

5. posibilitatea obiecției și eliminarea

Colectarea de date pentru furnizarea aplicației și stocarea datelor în fișierele jurnal este obligatorie pentru funcționarea aplicației. În consecință, nu există nicio posibilitate de obiecțiune din partea utilizatorului.

Drepturile persoanei vizate

Dacă datele cu caracter personal ale utilizatorilor sunt prelucrate, aceștia constituie subiecte ale colectării de date în sensul GDPR cărora le revin următoarele drepturi în relație cu persoana responsabilă, astfel că următoarea listă include toate drepturile lor, nu numai acele drepturi care apar atunci când se folosesc de serviciile noastre:

Dreptul la informare

Utilizatorii pot solicita confirmarea de la persoanele responsabile cu prelucrarea pentru a afla dacă datele personale care îi privesc sunt prelucrate de noi.

Dacă o astfel de prelucrare este efectuată, utilizatorii pot solicita următoarele informații de la operatorul de date:

(1) scopurile pentru care datele cu caracter personal sunt prelucrate

(2) categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;

(3) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele personale care îi privesc;

(4) durata planificată de stocare a datelor cu caracter personal referitoare la aceștia sau, dacă nu este posibil să se ofere detalii specifice, criterii pentru determinarea duratei de stocare;

(5) existența unui drept de rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal referitoare la aceștia, un drept de prelucrare limitat de către operator sau un drept de a se opune la o astfel de prelucrare;

(6) existența unui drept de apel la o autoritate de supraveghere;

(7) orice informație disponibilă cu privire la originea datelor în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată;

(8) existența procesului decizional automatizat, inclusiv profilarea în conformitate cu art. 22, alineatele (1) și (4) GDPR și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative cu privire la logica implicată și la sfera de aplicare și la consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Utilizatorii au dreptul să solicite informații cu privire la transferul de date cu caracter personal într-o țară terță sau către o organizație internațională. În acest context, aceștia pot solicita să fie informați cu privire la garanțiile corespunzătoare în conformitate cu art. 46 GDPR în legătură cu transferul.

Dreptul la rectificare

Utilizatorii au dreptul să obțină de la persoanele responsabile rectificarea și / sau integrarea datelor lor cu caracter personal prelucrate dacă datele personale prelucrate cu privire la acestea sunt incorecte sau incomplete. Responsabilul trebuie să facă corecția fără întârziere.

Dreptul la limitarea prelucării

În următoarele condiții, utilizatorii pot solicita restricționarea procesării datelor cu caracter personal referitoare la ei înșiși:

(1) dacă utilizatorii contestă acuratețea datelor cu caracter personal care îi privesc într-o perioadă care permite operatorului să verifice acuratețea datelor cu caracter personal;

(2) prelucrarea este ilegală, iar utilizatorii refuză ștergerea datelor lor personale și, în schimb, solicită restricționarea utilizării datelor lor personale;

(3) operatorul de date nu mai are nevoie de date cu caracter personal în scopul prelucrării, dar utilizatorii au nevoie de acestea pentru a-și afirma, exercita sau apăra drepturile; sau

(4) dacă utilizatorii au formulat obiecțiuni la prelucrare în temeiul art. 21 alin. 1 GDPR și nu a fost încă stabilit dacă motivele legitime ale operatorului depășesc motivele acestei obiecții

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la utilizatori a fost restricționată, aceste date pot fi prelucrate, cu excepția stocării, numai cu acordul acestora sau în scopul afirmării, exercitării sau apărării revendicărilor legale sau protejării drepturilor altei persoane fizice sau juridice sau din motive importante de interes public al Uniunii sau ale unui stat membru.

Dacă restricția de prelucrare a fost restricționată în conformitate cu condițiile de mai sus, utilizatorii sunt informați de operator înainte de ridicarea restricției.

Dreptul la anulare

Obligația de ștergere

Utilizatorii pot solicita operatorului ștergerea datelor cu caracter personal fără întârziere, iar operatorul este obligat să șteargă aceste date fără întârziere dacă se aplică unul dintre următoarele motive:

(1) Datele cu caracter personal privind utilizatorii nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate altfel.

(2) Utilizatorii își revocă consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a sau art. 9 alin. 2 lit. a GDPR și nu există nicio altă bază legală pentru prelucrare.

(3) Utilizatorii formulează obiecții cu privire la prelucrare în temeiul art. 21 alin. 1 GDPR și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare sau formulează obiecții cu privire la prelucrare în temeiul art. 21 alin. 2 GDPR.

(4) Datele cu caracter personal privind utilizatorii au fost prelucrate ilegal.

(5) Ștergerea datelor cu caracter personal referitoare la utilizatori este necesară pentru a respecta o obligație legală în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației naționale la care este supus operatorul de date.

(6) Datele cu caracter personal referitoare la utilizatori au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale furnizate în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

Informații către terțe părți

Dacă operatorul a făcut publice date personale referitoare la utilizatori și este obligat să le șteargă în conformitate cu art. 17 alin. 1 din GDPR, acesta trebuie să ia măsurile adecvate, inclusiv măsurile tehnice, ținând cont de costurile disponibile de tehnologie și implementare, pentru a informa operatorii de date care prelucrează date cu caracter personal că, în calitate de persoana vizată, le-ați solicitat să ștergeți toate linkurile către acestea date personale sau către copii sau replici ale acestor date cu caracter personal.

Excepții

Dreptul la anulare nu există în măsura în care prelucrarea este necesară

(1 ) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare;

(2) pentru respectarea unei obligații legale care necesită prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației naționale la care este supus operatorul de date sau pentru îndeplinirea unei sarcini desfășurate în interesul public sau în exercitarea autorității oficiale atribuite operatorului;

(3) din motive de interes public în domeniul sănătății publice în temeiul art. 9 alin. 2 lit. h și i și art. 9 alin. 3 GDPR;

(4) în scopuri de arhivă, de cercetare științifică sau istorică în interes public sau în scopuri statistice în conformitate cu art. 89 alin. 1 GDPR, în măsura în care dreptul la care se face referire în secțiunea a) este de natură să facă imposibilă sau să aducă atingere gravă atingerii obiectivelor unei astfel de prelucrări sau

(5) pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale.

Dreptul la informare

În cazul în care utilizatorii și-au afirmat dreptul la rectificare, ștergere sau limitare a prelucrării în raport cu operatorul, acesta este obligat să informeze toți destinatarii cărora li s-au dezvăluit date personale referitoare la utilizatori despre o astfel de rectificare, ștergere sau limitare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat.

Utilizatorii au dreptul să fie informați de către operator despre respectivii destinatari.

Dreptul la portabilitatea datelor

Utilizatorii au dreptul să primească datele cu caracter personal care le-au furnizat operatorului de date într-un format structurat, comun și care poate fi citit automat. Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a comunica aceste date unui alt operator, fără interferențe din partea operatorului pentru care datele cu caracter personal au fost puse la dispoziție, cu condiția ca:

(1) prelucrarea să se facă pe baza unui acord în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a sau art. 9 alin. 2 lit. a din GDPR sau a unui contract în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. b GDPR și

(2) prelucrarea să se realizeze prin proceduri automatizate.

În exercitarea acestui drept, utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a obține ca datele personale referitoare la ei înșiși să fie transferate direct de la un operator de date la alt operator, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. Libertățile și drepturile altor persoane nu trebuie să fie afectate de acest lucru.

Dreptul la transferabilitatea datelor nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal necesare îndeplinirii unei sarcini desfășurate în interesul public sau în exercitarea autorității oficiale atribuite operatorului de date.

Dreptul de a obiecta

Utilizatorii au dreptul să se opună în orice moment, din motive care decurg din situația lor particulară, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care le este realizată în baza articolului 6 alineatul (1) litera e sau f din GDPR; acest lucru se aplică și profilării bazate pe aceste dispoziții.

Operatorul nu va mai prelucra datele cu caracter personal referitoare la utilizatori decât dacă poate demonstra motive legitime de constrângere pentru prelucrarea care le depășește interesele, drepturile și libertățile sau dacă prelucrarea are ca scop afirmarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la utilizatori sunt prelucrate în scopul efectuării de marketing direct, utilizatorii au dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la ei înșiși în scopul unui astfel de marketing, inclusiv profilării, în măsura în care aceasta este legată de un astfel de marketing direct.

Dacă utilizatorii se opun prelucrării în scopul marketingului direct, datele personale în cauză nu vor mai fi prelucrate în acest scop.

Utilizatorii au posibilitatea de a-și exercita dreptul de obiecție în ceea ce privește utilizarea serviciilor societății informaționale, fără a aduce atingere Directivei 2002/58 /CE, prin intermediul unor proceduri automatizate care utilizează specificații tehnice.

Dreptul de retragere a consimțământului privind protecția datelor

Utilizatorii au dreptul de a revoca oricând declarația de consimțământ în temeiul legii privind protecția datelor. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

Decizie automată în cazuri individuale, inclusiv profilare

Utilizatorii au dreptul să nu fie supuși unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilarea, care are efect juridic față de aceștia sau îi afectează în mod semnificativ în mod similar. Acest lucru nu se aplică dacă decizia

(1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între aceștia și persoana responsabilă

(2) este autorizată de legislația Uniunii sau națională la care este supusă persoana responsabilă și acea legislație prevede măsuri adecvate pentru a-i proteja drepturile, libertățile și interesele legitime; sau

(3) a fost luată cu acordul expres al acestora.

Totuși, astfel de decizii nu se pot baza pe categorii speciale de date cu caracter personal în conformitate cu art. 9 alin. 1 GDPR, cu excepția cazului în care art. 9 alin. 2 lit. a sau g GDPR se aplică și au fost luate măsuri adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților și a intereselor lor legitime.

În ceea ce privește cazurile menționate la alineatele (1) și (3), operatorul va lua măsurile corespunzătoare pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele lor legitime, care vor include cel puțin dreptul de a obține intervenția unei persoane din partea operatorului pentru a-și exprima punctul de vedere și a contesta decizia.

Dreptul de a face apel la o autoritate de supraveghere

Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, utilizatorii au dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care sunt rezidenți, au locul de muncă sau se află locul presupusei încălcări, dacă consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la ei înșiși încalcă Regulamentul general de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Autoritatea de supraveghere la care a fost depusă plângerea va informa reclamantul despre starea și rezultatele plângerii, inclusiv despre posibilitatea unei căi de atac judecătorești în temeiul art. 78 din GDPR.